Středisko rozvoje a vnějších vztahů

Kdo za nás komunikuje s veřejností

Kateřina Szczepaniková, DiS., ředitelka střediska

V NAUTIS je mou náplní především získávání zdrojů pro co nejlepší činnost organizace od státních institucí, nadací, firem i jednotlivců. Ráda spolupracuji s firemními dobrovolníky, spolu s kolegy plánuji a realizuji osvětové a kulturní akce a kampaně. V neziskovém sektoru se s malými přestávkami a převážně v Praze pohybuji už 20 let, z toho jsem velkou část věnovala přímé péči o lidi se zkušeností s duševním onemocněním a právě fundraisingu.

Email: katerina.szczepanikova@nautis.cz


Mgr. Tereza Portešová, specialistka marketingu, komunikace a osvěty

Email: tereza.portesova@nautis.cz


Ing. Pavla Lysáková Flídrová, MBA, grantová specialistka, koordinátorka odlehčovacích služeb Střediska Kunratice

Přejít nahoru