Středisko osobní asistence & chráněného bydlení

Na koho se můžete spolehnout

Bc. Marek Demeter, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení

Dlouhodobě jsem pracoval v přímé péči v týdenním stacionáři pro lidi s poruchou autistického spektra, kde jsem získal mnoho zkušeností. V NAUTIS pracuji jako koordinátor osobní asistence. Zaměřuji se na klienty, u kterých je jejich chování zajímavou výzvou. Jsou ve věku 9 – 26 let.  Společnými silami se snažíme přijít na cestu, která především vyhovuje klientovi a rodině.
Baví mě různorodost práce a poznávání nových klientů, rodin a asistentů, které podporuji a sleduji jejich vývoj v osobní asistenci. Pokrok a přátelství je pro mě největší odměnou a mám z nich velkou radost. Je skvělé, když se mohu zapojit i do jiných služeb. Například  přímá péče v respitní službě či tábor, kde mám možnost poznat další škálu klientů, se kterými se učím komunikovat a podporuji je v těžkých situacích, které mohou nastat. Dále personálně zajišťuji a deleguji projekt PAS-AKTIV, ve kterém dostávají podporu pečující osoby. Cením si nových zkušeností a zážitků, které mi NAUTIS umožňuje.

Email: marek.demeter@nautis.cz


Lucie Trojanová, koordinátorka osobní asistence

S NAUTIS jsem začala spolupracovat už během studia na gymnáziu během příprav informačního plakátu a malé přednášky o autismu pro naši třídu. Z NAUTIS jsem pak už prakticky neodešla a od ledna 2022 pracuji jako koordinátor osobní asistence. Má cesta s lidmi s autismem začala, když jsem jako malá trávila léto společně s mým mladším bratrancem. Tehdy to byl pro mě trochu hlasitý, živý kluk, který měl neúnavnou zálibu ve společném poskakování po bytě. Touha proniknout do tohoto světa hlouběji mě pak dovedly k osobní asistenci. Vždy mě na asistencích nejvíce bavilo hledat společný jazyk, který bude pro obě strany příjemný, přirozený, a který posílí vzájemnou důvěru. Oborem studia jsem se sice ubírala mimo obor, ale můj zájem dál přetrval v podobě závěrečných prací. Obě jsem se věnovala tématu dospívajících – a to jedinečnostem dospívání dívek s Aspergerovým syndromem a vztahu dospívajících s autismem k sociálním sítím. Klienti v mém týmu jsou převážně dospělí a jsem ráda, že jim mohu se svým skvělým týmem asistentů pomáhat prožívat každodenní starosti (i radosti) sebevědomě a s maximální možnou samostatností.

Email: lucie.trojanova@nautis.cz


Mgr. Julie Vosáhlová, koordinátorka osobní asistence

Autismus se dostal do mého srdce již v roce 2011. Na letním pobytu jsem poprvé v životě pocítila ryzí upřímnost a autentičnost projevu člověka s poruchou autistického spektra. Přijala jsem výzvu a během několika let spolupráce jsem zažila mnoho nezapomenutelného, krásného i náročného. Musím se přiznat, docela mě to poznamenalo. Své zkušenosti nyní nabízím v Hradci Králové. Snažím se tam propojit svět klientů a asistentů z pozice koordinátorky osobní asistence. Také vedu odlehčovací pobyty pro klienty z celé republiky a vypomáhám v respitním centru v Praze. Baví mě jiný pohled na svět. Baví mě přemýšlet o přístupech k našim klientům. Baví mě hledat příčiny chování náročného na péči. Baví mě filosofovat o tom, kdo a co je normální. A také mě baví hledat „společnou řeč“ u klientů nepoužívajících verbální komunikaci. Jsem milovnicí dobré kávy, čokolády, přírody, hudby a kvalitní sociální služby.

Email: julie.vosahlova@nautis.cz


Ing. Jana Vávrová, koordinátorka osobní asistence, zástupce ředitele

Původně jsem vystudovala ekologii a i přesto, že mám velmi blízký vztah k přírodě a k objevování přírodních zákonitostí, tak mě to celý můj život táhne k jedné z neoddělitelných složek přírody – a tím jsou lidé. Práci s lidmi s PAS neberu jako zaměstnání, ale jako poslání, během něhož se každý den něco nového naučím, jak od svých kolegů koordinátorů a asistentů, tak zejména od svých klientů, vůči kterým cítím velkou zodpovědnost a respekt. Jako koordinátorka se neustále seznamuji s novými pohledy na svět a s přístupy k životu. A toho si vážím.

Email: jana.vavrova@nautis.cz


Eliška Sirová, koordinátorka osobní asistence

S autismem jsem se poprvé setkala před mnoha lety ve Francii, kde jsem pracovala v centru pro klienty s různými handicapy a všech věkových kategorií. Moje cesty se poté světu autismu trochu vzdálily, ale nikdy nepřestal v mém pracovním i osobním životě být přítomen zájem a péče o druhého. Před třemi lety se můj profesní kruh naplnil a já se přihlásila jako asistentka do osobní asistence NAUTIS. Po dvou letech jsem šla o kousek dál… Svoji práci mám nekonečně ráda. Chvíle s klienty, jejich rodiči, s asistenty, to všechno je pro mně nesmírně obohacující a smysluplné. Mám moc ráda i společné chvíle v kanceláři se svými kolegy, kdy sdílíme, povídáme si, společně přemýšlíme a hledáme ta nejlepší řešení toho co přichází. Vážím si všeho, co se díky NAUTIS objevilo v mém životě. Mám ráda nekonečné kopce Bílých Karpat, vodu v jezeře, vůni černé kávy a vůbec všechno, co voní. Miluju chvíle ticha s jehlou a nití v ruce, steh za stehem, jaro, léto, podzim i zimu.

Email: eliska.sirova@nautis.cz


Dita Němcová, koordinátorka osobní asistence


Matyáš Starý, koordinátor osobní asistence

Přejít nahoru