Středisko osobní asistence & chráněného bydlení

Na koho se můžete spolehnout

Bc. Marek Demeter, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení

Dlouhodobě jsem pracoval v přímé péči v týdenním stacionáři pro lidi s poruchou autistického spektra, kde jsem získal mnoho zkušeností. V NAUTIS pracuji jako koordinátor osobní asistence. Zaměřuji se na klienty, u kterých je jejich chování zajímavou výzvou. Jsou ve věku 9 – 26 let.  Společnými silami se snažíme přijít na cestu, která především vyhovuje klientovi a rodině.
Baví mě různorodost práce a poznávání nových klientů, rodin a asistentů, které podporuji a sleduji jejich vývoj v osobní asistenci. Pokrok a přátelství je pro mě největší odměnou a mám z nich velkou radost. Je skvělé, když se mohu zapojit i do jiných služeb. Například  přímá péče v respitní službě či tábor, kde mám možnost poznat další škálu klientů, se kterými se učím komunikovat a podporuji je v těžkých situacích, které mohou nastat. Dále personálně zajišťuji a deleguji projekt PAS-AKTIV, ve kterém dostávají podporu pečující osoby. Cením si nových zkušeností a zážitků, které mi NAUTIS umožňuje.

E-mail: marek.demeter@nautis.cz


Ing. Jana Vávrová, koordinátorka osobní asistence, zástupkyně ředitele

Původně jsem vystudovala ekologii a i přesto, že mám velmi blízký vztah k přírodě a k objevování přírodních zákonitostí, tak mě to celý můj život táhne k jedné z neoddělitelných složek přírody – a tou jsou lidé. Práci s lidmi s PAS neberu jako zaměstnání, ale jako poslání, během něhož se každý den něco nového naučím jak od svých kolegů koordinátorů a asistentů, tak zejména od svých klientů, vůči kterým cítím velkou zodpovědnost a respekt. Jako koordinátorka se neustále seznamuji s novými pohledy na svět a s přístupy k životu. A toho si vážím.

E-mail: jana.vavrova@nautis.cz


Lucie Trojanová, koordinátorka osobní asistence

S NAUTIS jsem začala spolupracovat už během studia na gymnáziu a pak už jsem prakticky neodešla. Postupně jsem zde začala pracovat jako osobní asistent a od ledna 2022 pracuji jako koordinátorka osobní asistence. Má cesta s lidmi s autismem začala, když jsem jako malá trávila léto společně se svým mladším bratrancem. Tehdy to byl pro mě trochu hlasitý živý kluk, který měl neúnavnou zálibu ve společném poskakování po bytě. Touha proniknout do tohoto světa hlouběji mě pak dovedla k osobní asistenci. Vždy mě na asistencích nejvíce bavilo hledat společný jazyk, který bude pro obě strany příjemný, přirozený a který posílí vzájemnou důvěru. Na vysokých školách jsem se sice zabývala jinými obory, ale můj zájem a zkušenosti pronikly do mých závěrečných prací. V obou jsem se věnovala tématu dospívajících, a to jedinečnostem dospívání dívek s Aspergerovým syndromem a vztahu dospívajících s autismem k sociálním sítím. Je mi proto blízká má skupina klientů, kterou tvoří převážně dospívající a dospělí. Jsem ráda, že jim mohu se svým skvělým týmem asistentů pomáhat prožívat každodenní starosti (i radosti) sebevědomě a s maximální možnou samostatností.

E-mail: lucie.trojanova@nautis.cz


Mgr. Julie Vosáhlová, koordinátorka osobní asistence

Autismus se dostal do mého srdce již v roce 2011. Na letním pobytu jsem poprvé v životě pocítila ryzí upřímnost a autentičnost projevu člověka s poruchou autistického spektra. Přijala jsem výzvu a během několika let spolupráce jsem zažila mnoho nezapomenutelného, krásného i náročného. Musím se přiznat, docela mě to poznamenalo. Své zkušenosti nyní nabízím v Hradci Králové. Snažím se tam propojit svět klientů a asistentů z pozice koordinátorky osobní asistence. Také vedu odlehčovací pobyty pro klienty z celé republiky a vypomáhám v respitním centru v Praze. Baví mě jiný pohled na svět. Baví mě přemýšlet o přístupech k našim klientům. Baví mě hledat příčiny chování náročného na péči. Baví mě filosofovat o tom, kdo a co je normální. A také mě baví hledat „společnou řeč“ u klientů nepoužívajících verbální komunikaci. Jsem milovnicí dobré kávy, čokolády, přírody, hudby a kvalitní sociální služby.

E-mail: julie.vosahlova@nautis.cz


Eliška Sirová, koordinátorka osobní asistence

S autismem jsem se poprvé setkala před mnoha lety ve Francii, kde jsem pracovala v centru pro klienty s různými handicapy a všech věkových kategorií. Moje cesty se poté světu autismu trochu vzdálily, ale nikdy nepřestal v mém pracovním i osobním životě být přítomen zájem a péče o druhého. Před třemi lety se můj profesní kruh naplnil a já se přihlásila jako asistentka do osobní asistence NAUTIS. Po dvou letech jsem šla o kousek dál… Svoji práci mám nekonečně ráda. Chvíle s klienty, jejich rodiči, s asistenty, to všechno je pro mě nesmírně obohacující a smysluplné. Mám moc ráda i společné chvíle v kanceláři se svými kolegy, kdy sdílíme, povídáme si, společně přemýšlíme a hledáme ta nejlepší řešení toho, co přichází. Vážím si všeho, co se díky NAUTIS objevilo v mém životě. Mám ráda nekonečné kopce Bílých Karpat, vodu v jezeře, vůni černé kávy a vůbec všechno, co voní. Miluju chvíle ticha s jehlou a nití v ruce, steh za stehem, jaro, léto, podzim i zimu.

E-mail: eliska.sirova@nautis.cz


Anna Hau, koordinátorka osobní asistence

S dětmi s autismem jsem se blíže setkala při mém působení na waldorfské školce v době, kdy jsem ještě chodila na základní a střední školu. V kontaktu s těmito osobami jsem v sobě objevila silný pocit blízkosti, soucitu a pochopení. Snaha ulehčit jejich prožívání okolního složitého světa se ve mně opakovaně objevovala a stále objevuje přirozeně, s lehkostí a nese s sebou pocit naplnění. Můj zájem o  poruchy autistického spektra se prohloubil tříletou praxí u dětské klinické psycholožky, která se zaměřovala právě na diagnostiku autismu. Během této doby jsem také začala pracovat v NAUTIS, kde jsem se z pozice osobní asistentky postupně dostala až do své současné role koordinátorky. Ve svém týmu pečuji o děti ve věku od dvou do deseti let. Se stále přibývajícími zkušenostmi nepřestávám být fascinována rozmanitostí prožitků, které se mi během osobních asistencí otevírají. Cítím, že svět autismu je plný něčeho živého, něčeho, co se v našem „běžném“ světě bohužel často vytrácí. Svou prací ohromně rostu a neustále se učím spoustu nového jak o druhých, tak i o sobě samé.

E-mail: anna.hau@nautis.cz


Dita Němcová, koordinátorka osobní asistence

E-mail: dita.nemcova@nautis.cz


Matyáš Starý, koordinátor osobní asistence

Na cestu práce koordinátora osobní asistence mě navedla prostá a naivní touha po poznávání lidské duše. Po čase, kdy jsem vedl různé volnočasové kroužky pro děti, tábory a pracoval jsem jako vychovatel na základní škole, jsem pocítil volání nové výzvy a nastoupil do NAUTISu jako osobní asistent, abych se po dvou letech posunul zase o krok dál. „Práce“ s „klienty“ je pro mě v mnoha směrech kouzelná, náročná, krásná, bolavá, hřejivá, zdlouhavá, nabíjející, vyčerpávající… plná protikladů a života. Taky to tak úplně není práce s klienty, ale spíše bytí s parťáky a průvodci, kdy mi mnohdy není jasné, kdo z nás má jakou roli a kdo zrovna více projevuje svůj autismus a ne-autismus, sociálnost a asociálnost, empatii, zabedněnost, vřelost či zablokovanost. Na autismu a osobách, které jsou s ním spjaty, mě velmi baví jejich poetičnost, cit pro důležitost a neobvyklost toho, co třeba já běžně považuji za samozřejmé a nezajímavé. Baví mě hledání společného jazyka a všechna zákoutí, do kterých se toto hledání může ubírat, ať už to jsou slova, zvuky, gesta, nálady, atmosféra, hry, pohledy nebo i třeba chvíle zdánlivého nicnedělání.

E-mail: matyas.stary@nautis.cz

Přejít nahoru