Středisko KUNRATICE

Kdo s vašimi dětmi tráví volný čas

Mgr. Michaela Danešová, ředitelka střediska

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, obor biologie – tělesná výchova, od studií si své obzory rozšiřuji odbornými semináři a konferencemi. Celoživotní vzdělávání pokládám za velmi důležité. Dříve jsem se věnovala sportovní trenérské činnosti u dětí a pořádání volnočasových akcí pro celé rodiny. V NAUTIS navazuji na své dosavadní zkušenosti, mám na starosti chod volnočasových aktivit pro děti, metodické vedení lektorek, pořádání pobytů pro rodiny, příměstských táborů a zároveň se starám o chod dobrovolnické služby. 

E-mail: michaela.danesova@nautis.cz


Tereza Švábová, asistentka ředitelky, koordinátorka dobrovolníků a stážistů

Vystudovala jsem střední odbornou školu sociální. Později jsem se ke studiu vrátila, a to díky kladnému vztahu ke vzdělávání dětí, a úspěšně dostudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. V NAUTIS působím jako lektorka volnočasových aktivit a zároveň jsem asistentka ředitelky střediska volného času pro děti a dospívající s PAS a dobrovolnictví.

E-mail: tereza.svabova@nautis.cz


Andrea Andeltová, vedoucí respitních víkendů, lektorka volnočasových aktivit, asistentka

Původní obor, který jsem studovala a dlouhou dobu v něm podnikala, byla obchodní činnost. Před deseti lety jsem začala pracovat na recepci dětského plavání a později příležitostně asistovat v NAUTIS. Začínala jsem na plaveckém kroužku, příměstském táboře a pobytových akcích na Monínci. V době covidu jsem začala více vypomáhat ve středisku volnočasových aktivit NAUTIS a našla v této práci radost a smysl. Prošla jsem několika semináři, absolvovala akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách, sbírala stále větší zkušenosti na respitních pobytech, výletech a kroužcích. Motivací jsou pro mě šťastné a spokojené děti i jejich rodiče. Každý krůček, který společně zvládneme, a láska, kterou si vzájemně předáváme navzdory všem mýtům o autismu, je naplňující.

E-mail: andrea.andeltova@nautis.cz


Mgr. Barbora Králová, koordinátorka odlehčovací služby

Vystudovala jsem Odbornou Biologii na PřFUK v Praze a po škole jsem začala pracovat jako konzultantka v oblasti vzdělávání soft skills ve společnosti SMARTER. Poslední tři roky vedu kroužky tvoření pro děti, teambuildingové akce pro firemní klientelu a organizuji nejrůznější akce s kreativním programem pro celé rodiny. V NAUTIS se na mě můžete obrátit v případě, že budete potřebovat řešit agendu spojenou s odlehčovací službou.

E-mail: barbora.kralova@nautis.cz

Přejít nahoru