Středisko diagnostiky a odborného poradenství

Na koho se můžete s důvěrou obrátit

Mgr. Kateřina Slabá, ředitelka střediska, odborná konzultantka

Studium speciální pedagogiky jsem dokončila na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberoku. Mám dlouholetou zkušenost z oblasti řízení lidských zdrojů v nadnárodní společnosti. Činnost NAUTIS jsem sledovala od jejího založení, kdy naše rodina využívala jejich služeb. Nejprve jsem se zapojovala jako dobrovolník a přispívala články a fotografiemi do Zpravodaje. Zaměstnancem jsem se stala v roce 2012 jako asistentka terapeutického střediska a sociální rehabilitace. Zároveň jsem koordinovala mezinárodní projekt „Společně to zvládneme“,  organizovala i moderovala vzdělávací a osvětové akce. Rovněž jsem se podílela na dětských a rodičovských skupinách, asistovala dětem s PAS na táborech a pobytech pro rodiny s dětmi, či pomáhala dospělým s PAS při nácvicích pracovních dovedností. Od roku 2015 poskytuji v diagnostickém středisku anamnestické konzultace a odborné sociální poradenství rodičům a blízkým osobám dětí, dospívajících a dospělých s PAS. V roce 2020 jsem se stala ředitelkou střediska.

E-mail: katerina.slaba@nautis.cz


PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. metodická ředitelka, psycholožka

Klinickou psychologii jsem studovala pregraduálně v Praze na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, v roce 2003 jsem z klinické psychologie obdržela doktorát.  Od počátku pracovní kariéry se zaměřuji na práci s dětmi s odchylkami psychických funkcí a s atypickým chováním vznikajícím v důsledku neurovývojových poruch. V roce 2000 jsem založila občanské sdružení, Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA), neziskovou organizaci, která se v roce 2015 v souladu s nově platnou legislativou přetransformovala do Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS). V instituci vedu Středisko diagnostiky a odborného poradenství a působím na pozici metodické ředitelky organizace. Věnuji se psychodiagnostice osob s podezřením na poruchu autistického spektra, poradensky pracuji s dětmi, jejich rodinami i dospělými s diagnózou autismu. Přednáším a publikuji. Napsala jsem dvě rozsáhlé monografie – Poruchy autistického spektra (Portál, 2006, 2012,2016) a učebnici vývojové psychologie (Portál, 2015). Jsem zakladatelkou informačního portálu AutismPort. Spolupodílím se na výzkumných projektech a grantech, jejichž cílem je léčba a zlepšení péče o lidi s poruchami autistického spektra v České republice. Mezi mé profesní zájmy patří klinická a vývojová psychologie, dětská sexualita, sexualita osob s postižením, dětská kresba, popularizace vědy a kritického myšlení. V roce 2013 mě organizace Ashoka zvolila za členku mezinárodní sítě sociálních inovátorů a hybatelů společensky prospěšných změn. Jsem rovněž členkou Psychiatrické společnosti při České lékařské společnosti JEP, České mikrobiomové společnosti při České lékařské společnosti JEP a Českého klubu skeptiků Sisyfos.

E-mail: katerina.thorova@nautis.cz


Mgr. Veronika Župová, psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V NAUTIS působím od roku 2012 – nejdříve ve službě osobní asistence, dále jako dobrovolnice a asistentka pedagoga v Mateřské škole při NAUTIS. V současné době se jako psycholožka věnuji psychodiagnostice dětí s poruchou autistického spektra, převážně předškolního věku. Dále poskytuji odborné poradenství o problematice PAS a diagnostickém procesu, vyřizuji schůzky se zájemci o ranou péči NAUTIS po diagnostickém vyšetření.

E-mail: veronika.zupova@nautis.cz


Mgr. Klára Ježková, psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V NAUTIS působím od roku 2015, kdy jsem začínala na pozici dobrovolníka při volnočasových aktivitách pro děti s PAS. V současnosti se podílím na procesu diagnostiky a na realizaci anamnestických konzultací. Jsem velmi ráda součástí týmu, který se podílí na pomoci jedincům s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. 

E-mail: klara.jezkova@nautis.cz


Mgr. Eva Holmajerová, psycholožka, odborná konzultantka

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity. V Brně jsem také roku 2019 nastoupila do organizace Paspoint, z.ú., kde jsem začínala jako osobní asistentka u dětí a dospívajících s PAS a následně působila jako pracovník v sociálních službách pro děti s PAS. Vedle individuálních konzultací s rodiči a dětmi jsem se podílela také na vedení rodičovských a dětských skupinek. V NAUTIS se zaměřuji na psychologickou diagnostiku poruchy autistického spektra a na realizaci anamnestických konzultací, a to zejména u mladších dětí. 

E-mail: eva.holmajerova@nautis.cz


Bc. Pavla Hradecká, odborná konzultantka

Vystudovala jsem vychovatelství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V NAUTIS pracuji s několikaměsíční přestávkou od roku 2007. Od svého nástupu pracuji v diagnostickém středisku, kde jsem několik let působila jako asistentka střediska. V současné době se věnuji vedení anamnestických konzultací před diagnostickým vyšetřením a odbornému poradenství o problematice PAS.

E-mail: pavla.hradecka@nautis.cz


Bc. Jevhenija Syvulja, odborná konzultantka

Vystudovala jsem bakalářský program na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ve studiu nadále pokračuji a v budoucnu bych se chtěla stát dětským klinickým psychologem. V NAUTIS působím již od roku 2020, kdy jsem začínala jako osobní asistentka dětí s PAS, následně jsem pracovala jako asistent pedagoga v MŠ při NAUTIS a v současné době pracuji ve středisku diagnostiky a odborného poradenství jako odborná konzultantka. Mimo jiné recenzuji knihy a články s tematikou PAS.

E-mail: jevhenija.syvulja@nautis.cz


Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D., psycholožka

V rámci magisterského studia jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, kde jsem také získala doktorát z klinické psychologie. Zabývám se převážně dětskou psychologií. V NAUTIS pracuji od roku 2005, z toho déle než deset let se věnuji psychodiagnostice dětí a dospívajících, u kterých je podezření na poruchu z okruhu autistického spektra. Působím také jako školní psycholog a vedoucí školního poradenského pracoviště na běžné ZŠ v blízkosti Prahy. Své zkušenosti a vědomosti se snažím předávat i studentům jednooborové psychologie Filozofické fakulty na Univerzitě Karlově, kde působím jako odborný pedagogický pracovník.

E-mail: veronika.sporclova@nautis.cz


Josefina Velíšková, asistentka střediska

V NAUTIS pracuji od podzimu 2021 na pozici asistentky střediska diagnostiky. Mám na starosti komunikaci s klienty (převážně rodiči našich klientů) a zájemci o diagnostické vyšetření poruch autistického spektra. Jsem administrativní podporou střediska a zajišťuji jeho plynulý chod.

E-mail: josefina.veliskova@nautis.cz


Mgr. Martina Hodovalová, psycholožka

Mám magisterský titul z jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a bakalářský titul z jednooborové psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické Fakultě Univerzity Karlovy. V NAUTIS se zabývám diagnostikou dětí do tří let, předškolními a školními dětmi. Zajímá mě diagnostický proces dívek s PAS a dospívání dětí s Aspergerovým syndromem. Dále poskytuji odborné a rodičovské poradenství. O poruchách autistického spektra, diagnostickém procesu také přednáším. Aktuálně na mateřské dovolené.

E-mail: martina.hodovalova@nautis.cz

Přejít nahoru