Hledáme speciálního pedagoga / poradenského pracovníka školského poradenského zařízení

SPC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS vyhlašuje výběrové řízení.

Jak bude vypadat vaše práce:

 • komplexní speciálně pedagogická diagnostika klientů s PAS
 • práce s klienty se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných mateřských, základních a středních školách, i ve školách zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona
 • komplexní případová práce: komunikace s rodiči, učiteli, případně dalšími zúčastněnými, sledování dítěte při práci ve škole
 • spolupráce se školami, školskými zařízeními a dalšími organizacemi
 • přednášková činnost
 • vedení dokumentace
 • úvazek 1,0 (případně dle dohody)
 • předpokládaný nástup: podzim 2023 zapracování na základě DPP, od ledna 2024 pracovní smlouva na rok s možností následného uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou

Co požadujeme:

 • ukončené magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika
 • znalost legislativy v oblasti školství (školský zákon a prováděcí vyhlášky)
 • odpovědnost
 • samostatnost
 • kreativitu
 • pečlivost
 • ochotu dále se vzdělávat
 • organizační a komunikační dovednosti
 • uživatelskou znalost práce na PC

Výhodou:

 • praxe v oboru – praxí se rozumí souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ideálně autismem, např. jako pedagog ve speciální mateřské, základní škole či třídě, kde byly vzdělávány děti se SVP, nebo jako speciální pedagog ve školském nebo školním poradenském zařízení
 • znalost problematiky poruch autistického spektra a metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra
 • absolvovaný akreditovaný kurz specializovaný na výchovu a vzdělávání dětí s autismem
 • znalost cizího jazyka
 • řidičský průkaz skupiny B

Co vám za to nabízíme:

 • různorodou práci s dětmi a zletilými klienty s PAS, jejich pedagogy a rodiči
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace
 • další vzdělávání
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, home office)

Máte o pozici zájem?

Zašlete nám přihlášku do výběrového řízení, která bude obsahovat:

 • jméno
 • příjmení
 • titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontakt

K přihlášce připojte:

 • profesní životopis – údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti
 • motivační dopis
 • kazuistiku klienta, se kterým jste dlouhodobě pracoval/a
 • návrh intervence

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte na e-mailovou adresu: lenka.bittmannova@nautis.cz. Do předmětu emailu napište „VŘ – speciální pedagog“

Přejít nahoru