0 Kč
 

Služby NAUTIS

Naším posláním je poskytnout lidem s autismem prostřednictvím systému celoživotní podpory takové služby, aby se vzdělávali, bavili i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, adaptovaní a co nejméně osamělí.

Diagnostika a odborné poradenství

Poskytujeme odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., ...

Včasná intervence do 7 let

Poskytujeme několik vzájemně se doplňujících služeb - sociální službu rané péče, ...

Terapie dětí od 7 let do dospělosti

Poskytujeme terapeutické služby pro lidi s autismem a osoby blízké na střediscích v Praze a v ...

Sociální rehabilitace od 15 let

Sociální služba pro lidi s PAS od 15 let. Podporované zaměstnávání pro lidi s PAS i pro ...

Volnočasové aktivity pro děti a dospělé

Pro děti a dospělé s PAS připravujeme v každém ročním období celou řadu aktivit ...

Domov se zvláštním režimem

Posláním sociální služby DZR je poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a ...

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba umožňuje osobám, které se starají o člověka (dítě či dospělého) s ...

Osobní asistence

Naši asistenti umožňují lidem s PAS, aby mohli žít v přirozeném prostředí, obvyklým ...

Chráněné bydlení

Podpora dospělých lidí s autismem v přípravě na samostatný život bez větší pomoci ...

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské ...

Mateřská škola (školka ZAJÍC)

Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus je jednotřídní mateřská škola s ...

Vzdělávání pro odborníky i rodiče

Nabízíme akreditované a neakreditované vzdělávací programy pro odborníky, rodiče, ...

Skrze nabídku služeb usilujeme o to, aby lidé s autismem i jejich rodiny prožili spokojený a naplněný život bez ohledu na přítomnost handicapu. Metody, které volíme, se opírají o paradigma praxe založené na důkazech (evidence based practice). NAUTIS využívá eklektický přístup, který pracuje s poměrem finančních investic a efektivity, zahrnuje speciální postupy i snahu o inkluzi.


O nás  Autismus